Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie

Termín podávania prihlášok na PhD prijímacie konanie od 1.3. do 31.5.2023

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať vrámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024 na Prírodovedeckej fakulte UK

Zásady PhD. prijímacieho konania - 2023/2024  [.pdf]

Témy dizertačných prác -  2023/2024 [.xlsx]