Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie

Termín podávania prihlášok na PhD prijímacie konanie od 1.3. do 31.5.2024.

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať vrámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025 na Prírodovedeckej fakulte UK

Zásady PhD. prijímacieho konania - 2024/2025 [.pdf]

Témy dizertačných prác -  2024/2025  [.xlsx]