Prvý kontakt

Prvý kontakt je určený pre ozrejmenie a interpretáciu základných otázok o doktorandskom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osobitný zreteľ je kladený na objasnenie špecifík v súvislosti s verifikáciou dokladov o štúdiu. Bez verifikácie dokladov o štúdiu (rozhodnutia o rovnocennosti štúdia získaného v zahraničí) uchádzačov nie je možný ich zápis na štúdium.

Pre akékoľvek informácie kontaktujte:

Mgr. Iveta Bencová, Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia, referát doktorandského štúdia: iveta.bencova@uniba.sk