Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

február - apríl 2024: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu (uznaniu dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

marec – máj 2024: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

19. jún 2024 (streda): prijímacie konanie na doktorandské štúdium

20. jún 2024: zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

jún - august 2024: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu (uznanie dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

september 2024: zápis na štúdium