Akreditované doktorandské študijné programy

Pozrite si podrobné informácie na webe

https://fns.uniba.sk/phd-studijne-programy/

3. Biológia

Biológia
Botanika
Fyziológia rastlín
Fyziológia živočíchov
Genetika
Mikrobiológia a virológia
Molekulárna biológia
Zoológia

4. Biotechnológie

Biotechnológie

7. Ekologické a environmentálne vedy

Ekológia a ochrana životného prostredia
Environmentálna geochémia

17. Chémia

Analytická chémia
Anorganická chémia
Biochémia
Fyzikálna chémia
Jadrová chémia a rádioekológia
Organická chémia
Teoretická a počítačová chémia

38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Didaktika biológie

42. Vedy o Zemi

Aplikovaná geofyzika
Inžinierska geológia a hydrogeológia
Ložisková geológia
Mineralógia a petrológia
Paleontológia
Tektonika a sedimentológia
Pôdna ekofyziológia
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Humánna geografia a demografia
Regionálna geografia