Štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike

pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia

  • Ukončil si Mgr./Ing. štúdium v akomkoľvek odbore na VŠ v SR? Máš blízko k environmentálnym témam?
  • Chceš absolvovať 6 – 12 mesačnú odbornú stáž v Nemecku zameranú na ľubovoľnú environmentálnu tému?
  • Tak využi svoju šancu a uchádzaj sa o štipendium od Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie – DBU.de!

Termín podávania elektronických prihlášok: 1.5.2020 – 31.7.2020

Začiatok štipendijného pobytu: 1.2.2020, po dohode je možné nastúpiť neskôr

Výška štipendia: 1250 € mesačne

Chceš sa dozvedieť viac?

Neváhaj a príď na informačný seminár, kde ti bývalí štipendisti povedia o svojich skúsenostiach s podávaním žiadostí aj s pobytom na stáži.

Informačný seminár zrušený z dôvodu COVID 19.

ZRUŠENÉ    Kedy: 01.04.2020 o 13,00 hod.

Kde: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť CPS+ (pavilón B1)

Všetci záujemcovia sú vítaní.

Kontakty:

Martin Labuda labuda.martingmail.com

Tatiana Harciníková tatiana.harcinikovagmail.com

Plagát

Plagát  [.jpg]   [.pdf]  

Kontakt

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Landscape Ecology

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

labuda.martingmail.com