Štipendiá Marie Skłodowska-Curie

Oddelenie projektov rektorátu UK

si Vás dovoľuje pozvať

na informačný seminár k výzve

MSCA-iF-2018: INDIVIDUAL FellOWSHIPS

na predkladanie žiadostí

o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie SkłodowSka-Curie

Kedy? 15. mája 2018 (utorok), 13.30 – 15.00 hod.

Kde? Zasadačka rektora UK (nová budova), Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Akcie Marie Skłodowska-Curie – individuálne štipendiá (MSCa-iF) sú súčasťou programu Horizont 2020 a podporujú kariérny rast výskumných pracovníkov a pracovníčok. Cieľom je zvýšiť kreatívny a inovatívny potenciál výskumníkov a zlepšiť ich zručnosti výmenou znalostí prostredníctvom cezhraničnej a medzisektorovej mobility.

Program je vhodným nástrojom, ako na Vaše pracovisko získať šikovných výskumníkov zo zahraničia.

Seminár zahŕňa:

• aktuálne podmienky a termíny výzvy,
• informácie o novej výzve Widening Fellowships,
• proces prípravy žiadosti a hodnotenia,
• prezentovanie osobných skúsenosti úspešného štipendistu, ktorý aktuálne pôsobí na PriF UK,
• prezentáciu podporných služieb oddelenia projektov ruk.

S účastníkmi seminára sa podelí o svoje skúsenosti aj úspešný štipendista MSCA-IF, ktorý aktuálne pôsobí na Prif UK.

Účasť na podujatí, prosím, potvrďte registráciou na

https://goo.gl/forms/AhRKQ3G16sCYXWgW2

Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
metodička pre medzinárodné projekty
Projektové centrum PriF UK
Oddelenie národnych a medzinárodných projektov
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
miestnosť: B1-318, tel: 02/602 96 749
miriam.milackovauniba.sk
www.projektovecentrumprifuk.sk


Monika Brečková
Oddelenie projektov
Rektorát
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
Tel.:  + 421 2 592 44  108
E-mail: monika.breckovauniba.sk

Plagát

Plagát [.pdf]