OCHUTNAJ SVET! Štipendiá do všetkých krajín sveta

SAIA, n.o. www.saia.sk

a Prirodovedecká fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave

Vás pozývajú do informačného stánku

Štipendiá do všetkých krajín sveta

Kedy: 8. októbra (pondelok) 2018 od 13.30 do 15.30 hod.

Kde: PRIF UK, Mlynská Dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, vstupná hala

Viac info: www.saia.sk

Mgr. Adela Poláčková
koordinátorka štipendií/Scholarships Coordinator
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Tel. +421-2-5930 4737

www.saia.sk/en

www.saia.sk

http://www.facebook.com/saia.mobility

Plagát

Plagát  [.pdf]  [.jpg]