Zahraniční študenti-štipendisti vlády SR

Do 5.dňa v danom mesiaci je potrebné pre vyplatenie vládneho štipendia odovzdať na študijnom oddelení CH1-107 Čestné vyhlásenie, podpísané študentom /môže byť zaslané aj na mail: katarina.milickova@uniba.sk

Čestné vyhlásenie

V prípade ak sa študent v danom mesiaci nenachádza na území SR, je povinný túto skutočnosť oznámiť na vyššie uvedený mail.

Potvrdenie čísla účtu_tlačivo - len pri zápise na štúdium, alebo pri zmene č. účtu