Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendium DBU 2020 v Nemeckej spolkovej republike

pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia

Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

V prílohe Vám posielam informácie, ktoré môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html

DBU_Poster_Sk.pdf

DBU_Poster_Eng.pdf

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2019 do 31.7.2019. 

Nástup na stáž je od 1.2.2020.

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2019 a všetci absolventi z posledných troch rokov.

V súčasnosti som zástupcom DBU pre SR. Nakoľko je o tomto štipendiu málo informácií medzi samotnými študentmi a doktorandmi,  rád by som aj touto formou dostal infomácie o štipendiu DBU do širšieho povedomia predovšetkým študentov posledného ročníka Mgr./Ing. štúdia, resp. do povedomia doktorandov a absolventov Vašej univerzity.

Dňa 05.03.2019 o 13,00 hod.

sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Plagát  [.jpg]   [.pdf]  

Kontakt

Rád odpoviem na všetky otázky, týkajúce sa tohto štipendia nielen emailom, ale i telefonicky, či osobne.

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Landscape Ecology

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

labuda.martingmail.com

Phone: +421 2 60296589
Fax:      +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657

Plagát

DBU_Poster_Sk    [.jpg]    [.pdf]