Centrálna databáza osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent
+421 2 9014 9551
ch1-342

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor
+421 2 9014 9602
CH1-312

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor
+421 2 9014 9429
CH1-340

Mgr. Samuel Furka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent

M.Sc. Anna Grabarz, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9418
CH1-319

doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
docent

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor
+421 2 9014 9553
CH1-325
[1] 2