ZAMESTNANCI

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent

Anna Blahová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
lab.-technický pracovník
+421 2 9014 2012
548
ch1-216

Mgr. Barbora Bučková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
lektor
+421 2 9014 2121

Mgr. Viktória Hodorová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
výskumný pracovník

prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
profesor
+421 2 9014 9546
CH1-212

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent
+421 2 9014 9548
CH1-216

Mgr. Petra Chovančíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
lektor

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent
+421 2 9014 9547
Ch1-214

Darina Luknárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
technik
+421 2 9014 9536
CH1-202
[1] 2 3