Tvorivosť, kultúrna dynamika a evolúcia vedomia

Zaradenie: 1.,2. ročník magisterského stupňa, zimný semester

Vyučujúci: Vladimír Lobotka, M.A. lektor

e-mail: vladobotkagmail.com

Popis
Tvorivosť a schopnosť reagovať na výzvy progresívnym a inovatívnym spôsobom je kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o osude a celkovom smerovaní každej spoločnosti. Tvorivosť a inovatívnosť sú schopné generovať zdroje. Nie naopak. Ako však rozlíšiť skutočne inovatívne myšlienky? Ako rozlíšiť impulzy so zásadným potenciálom stimulovať tvorivosť od ich napodobenín, ktoré v dôsledkoch len replikujú a konzervujú daný stav, bez toho, že by boli schopné viesť ku kvalitatívnej zmene? Má celý doterajší vývoj nejaký zmysel? Aký? Čo nám môže pomôcť v sebe rozvinúť kvality potrebné na to, aby sme sa, ako jednotlivci, aj ako celé ľudské spoločenstvo, mohli povzniesť k novému tvorivému vzletu? Tieto a mnohé ďalšie otázky sa pokúsime zodpovedať v priebehu tohto kurzu.

Počet kreditov: 2

Podmienky absolvovania predmetu: esej

 

 

Harmonogram predmetu

Týždeň Téma
1 Kultúrna tvorivosť a jej úloha v životnom cykle civilizácií 1
2 Kultúrna tvorivosť a jej úloha v životnom cykle civilizácií 2
3 Socio-kultúrna dynamika a umenie
4 Socio-kultúrna dynamika a filozofia
5 Socio-kultúrna dynamika a etika
6 Archaická štruktúra vedomia
7 Magická štruktúra vedomia
8 Mýtická štruktúra vedomia
9 Mentálna štruktúra vedomia
10 Integrálna štruktúra vedomia
11 Hegelov a Lessingov prístup k dejinám
12 Náuka o reinkarnácii a jej implikácie pre dejiny