Terénne práce z ekológie

Terénne práce prebiehajú v Banskej Štiavnici.

Termín:16 - 20. 5. 2016

Odporúčaná výbava: terénne oblečenie a topánky, gumené čižmy, zošit, ceruzka, ďalekohľad, notebook 

Bližšie informácie TU

**************************************************************

Materiály a podklady k témam terénnych prác z ekológie

Šablóna modelu exkurzie - pre učiteľské kombinácie

Invázne rastliny

Kliešte

Makrozoobentos stojatých vôd

Makrozoobentos tečúcich vôd

Ryby

Vtáky

**************************************************************