Semináre

2017/10/18 Seminár o štandardizovaných geografických názvoch18. 10. 2017

18. októbra 2017 od 9.00 do 12.00 hod. Kde: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), vo veľkej zasadačke na 3.poschodí, Chlumeckého 2, Bratislava.

2017/10/06 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...06. 10. 2017

6.10.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors, prednášajúca Ing. Silvia Schmidtová

2017/10/06 EMBL workshop v Bratislave06. 10. 2017

EMBL = European Molecular Biology Laboratory Kedy: 6. 10. 2017 o 10:00 hod. v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava....

2017/10/05 Seminár Ekologický manažment a revitalizácia...05. 10. 2017

Kedy: 5.október 2017 od 9:00 hod. Miesto konania: PriF UK, prezentačné centrum Amos

2017/06/06 Kuželov seminár - Prof. John F. Atkins06. 06. 2017

Názov prednášky: Translational bypassing and other forms of recoding Kedy: 06.06.2017 o 11:00 hod. Kde: v miestnosti CH1-222

2017/05/26 Odborný seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej...26. 05. 2017

Prednáška: Populácie BŽ oscilátorov a tzv. "quorum sensing." Prednášajúci: Dr. Erik Szabo Kedy: 26. mája 2017 o 10:00 hod. v seminárnej miestnosti katedry...

2017/05/05 Odborný seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej...05. 05. 2017

Kedy: 5.mája 2017 o 10 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK Prednáška: From direct to indirect readout. DNA/Protein recognition by means of computational...

2017/04/27 Informačný seminár k výzve MSCA-IF-2017:...27. 04. 2017

Predkladanie žiadostí o individuálne štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie. Kedy: 27.04 2017 o 14:00 hod. Kde: v konferenčnej miestnosti Vedeckého...

2017/04/21 Odborný seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej...21. 04. 2017

21. apríla 2017 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK, Search for a drifting proton-to-electron mass ratio from molecular spectra

2017/03/31 Kuželov seminár - Dr. Dominik Filipp31. 03. 2017

Názov prednášky: The first 30 years of T receptor signaling: Still searching for a trigger Kedy: 31.03 2017 o 13:00 hod. Kde: v miestnosti CH1-222