Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semináre katedry

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a Virológie PRIF UK v ZS 2018

 

5.10.2018

Prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Faktory virulencie kvasinky Candida albicans a možnosti terapie kandidóz

 

16.11.2018   

RNDr. Mariana Cíchová, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Skúsenosti so stanovením a výskytom legionel vo vodách

 

7.12.2018

RNDr. Nina Sihelská

Štúdium molekulárnej variability vírusových patogénov rastlín v ére sekvenovania novej generácie

 

Semináre sa uskutočnia o 12.45 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1.