Semináre katedry

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a virológie PRIF UK

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a Virológie PRIF UK v ZS 2017

 

6.10.2017      Ing. Silvia Schmidtová

                        Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors

 

10.11.2017    Ing. Lucia Demková

                        Malígny melanóm a metastázovanie

                       !!!!POZOR SEMINÁR ZAČÍNA O 11.00!!!!

 

1.12.2017    RNDr. Ján Kormanec, DrSc.  

                      Unikátne vlastnosti angucyclínového antibiotika auricín  a                       komplexná regulácia jeho biosyntézy u Streptomyces aureofaciens

 

 

Semináre sa uskutočnia o 12.30 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1.