Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Semináre katedry

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a virológie PRIF UK

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a Virológie PRIF UK

v letnom semestri 2018

Semináre sa uskutočnia o 13:00 hod. v miestnosti č.305, pavilón B1.

2.3.2018  

Doc. František Golais
Doc. Miroslava  Šupolíková
Ako sa zrodil nový produkt herpetických vírusov

6.4.2018

RNDr. Jaroslava Chupáčová
Účinnosť polyklonálnej protilátky anti-CR3-RP Ab na biofilm kvasiniek Candida sp.

4.5.2018 

RNDr. Michaela Vrbová
Štúdium mechanizmov reaktivácie Myšieho herpe-tického vírusu 68

Kontakt

doc. Peter Kabát
peter.kabatuniba.sk