Semináre katedry

!!!POZOR ZMENA!!! PRVÝ SEMINÁR BUDE AŽ 8.3.2024

SEMINÁR KATEDRY MIKROBIOLÓGIE A VIROLÓGIE 

 

C:\Users\chupa\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Untitled.jpeg

Srdečne vás pozývame na tradičné semináre Katedry mikrobiológie a virológie. 

Príďte sa pozrieť a  dozvedieť niečo zaujímavé z výskumu našich kolegov, študentov a bývalých absolventov. 

Kde? B1-322  AMOSe (oproti CPS+)

Kedy? 13:15 – 14:00 

Harmonogram seminárov LS 2024: 

8.3.2024 Mgr. Daniel Eliáš (PhD študent, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK)  „Možnosti zahraničnej stáže pre študentov mikrobiológie – Modulácia biosyntézy ergosterolu ovplyvňuje interakciu kvasinky C. glabrata s baktériami rodu Lactobacillus “ 

5.4.2024 Mgr. Samuel Kendra (PhD študent, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK) „Stanovenie inhibičného účinku fotodynamickej inaktivácie na Candida albicans a Staphylococcus aureus využitím molekulárnej metódy PMA-qPCR a modelového organizmu Galleria mellonella“ 

26.4.2024 Mgr. Sára Šardzíková (PhD študentka, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK) „Mikrobiomické aspekty transplantácie kostnej drene: dôležitosť analýzy črevného mikrobiómu“ 

17.5.2024 Mgr. Richard Hodoši (PhD študent, Katedra mikrobiológie a virológie, PriF UK) „Identifikácia adaptačných mechanizmov a mikrobiálnych biomarkerov u krv-cicajúcich  ektoparazitov“ 

Tešíme sa na vašu účasť! 

PS. Bude aj káva J