Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semináre katedry

Program odborných seminárov na Katedre Mikrobiológie a Virológie PRIF UK v LS 2019

 

22.3.2019   RNDr. Alexandra Konečná               

ERG6 - potenciálny cieľ pre nové antifungálne látky? 

 

12.4.2019   RNDr. Katarína Briestenská

Štúdium antivírusových účinkov novosyntetizovaných látok na modeli infekcie MHV-68

 

26.4.2019    Maria Luísa Jordão (PhD)
                      Investigadora Auxiliar Convidada

                      Departamento de Saúde Ambiental

                      Unidade de Investigação e Desenvolvimento – Lisboa

 

 Microscopy as a tool to study infection


 

Semináre sa uskutočnia o 12.20 hod. v miestnosti č.305, pavilón B1.