Popularizácia vedy na katedre

Letný workshop pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií

Začiatkom júla sa uskutočnil pilotný ročník letného workshopu pre študentov stredných škôl a osemročných gymnázií pod vedením RNDr.Kataríny Šoltys, PhD. zameraný na rozšírenie poznatkov v oblasti molekulárnej biológie a zoznámenie sa s laboratórnou prácou. Študenti mali možnosť získať praktické skúsenosti s metódou získania DNA z bunky a jej ďalšieho spracovania. Zaujímavosťou bolo stanovenie prítomnosti baktérií vo vzorke metódou PCR, ktorá je najpoužívanejšou metódou aj na detekciu korona vírusu. Počas prebiehajúcich experimentov sme odpovedali na mnohé zvedavé odborné otázky a vysvetlili si podstatu jednotlivých metód.

 

 

 

Popularizácia vedy medzi deťmi

Dňa 27.7.2021 sa uskutočnil jednodňový seminár pre deti vedený RNDr.Katarínou Šoltys, PhD., ktorého cieľom bolo populárno-náučnou formou prezentovať molekulárnu vedu realizovanú v laboratóriách Katedry mikrobiológie a virológie PriF UK. Deti rôznych vekových kategórií (7 - 16 rokov) si mali možnosť prezrieť laboratórne priestory a vlastnoručne si vyskúšať prácu molekulárneho biológa. V rámci svojich aktivít zistili ako nám pomáhajú laboratórne prístroje pri výskume a navyše si vyskúšali vyizolovať svoju vlastnú DNA. Cieľom tohto seminára bolo vysvetliť deťom, čo je to nukleová kyselina, ako je možné využiť informácie v nej kódované a priblížiť prácu vedcov v molekulárno-biologickom laboratóriu.