Pracovníci katedry-kontakt

Vedenie Katedry

  Miestnosť Telefón a e-mail Nové telefónne číslo
Vedúci Katedry      
prof. RNDr. Helena Bujdáková , CSc. B2-223 02/60296 436

helena.bujdakova@uniba.sk
+421 2 90149 436
Zástupca vedúceho katedry      
doc. RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.rSc. B2-233 02/60296 686 nora.toth@uniba.sk +421 2 90149 686
Tajomník katedry      
RNDr. Kamila Koči, PhD. B2-230 02/60296 485 kamila.koci@uniba.sk +421 2 90149 485
Sekretariát      
Mgr. Kristína van der Ploeg B2-224 02/60296 480 kristina.ploeg@uniba.sk +421 2 90149 480
       

Pedagogickí pracovníci

  Miestnosť Telefón a e-mail Nové telefónne číslo
Mikrobiológia      
prof. RNDr. Yveta Gbelská, CSc. B2-227 02/60296 489
02/60296 470

yvetta.gbelska@uniba.sk
+421 2 90149 489
+421 2 90149 470
prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. B2-223 02/60296 436
02/60296 483

helena.bujdakova@uniba.sk
+421 2 90149 436
+421 2 90149 483
doc. RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD. B2-233 02/60296 686 nora.toth@uniba.sk +421 2 90149 686
Mgr. Barbora Radochová, PhD. B2-228 02/60296 488
02/60296 483

barbora.gaalova@uniba.sk
+421 2 90149 488
+421 2 90149 483
RNDr. Lucia Černáková, PhD. B2-228 02/60296 488
02/60296 483

lucia.cernakova@uniba.sk
+421 2 90149 488
+421 2 90149 483
doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD. B2- 229 02/60296 488

katarina.soltys@uniba.sk
+421 2 90149 488
RNDr. Jaroslava Dekkerová, PhD. B2-233 02/60296 686
02/60296 484

jaroslava.dekkerova@uniba.sk
+421 2 90149 686
+421 2 90149 484
Mgr. Marek Pribus, PhD. B2-230 02/60296 485, marek.pribus@uniba.sk +421 2 90149 485
Mgr. Larysa Bugyna, PhD. B2-215 02/90149 636 +421 2 90149 636
Virológia      
doc. RNDr. František Golais, CSc.. B2-226 02/60296 487
02/60296178

frantisek.golais@uniba.sk
+421 2 90149 487
+421 2 90149 178
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc. B2-226, VUSAV-214 PRIF UK 02/60296 487
VU SAV 02/59302 426

peter.kabat@uniba.sk
virupepo@savba.sk
+421 2 90149 487
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. B2-225 02/60296 631
02/60296 178

miroslava.supolikova@uniba.sk
+421 2 90149 631
+421 2 90149 178
RNDr. Kamila Koči, PhD. B2-230 02/60296 485
02/60269 484

kamila.koci@uniba.sk
+421 2 90149 485
+421 2 90149 484
RNDr. Betáková Tatiana, DrSc. B2-229, VUSAV-320 02/60296488, 02/59302457

virubeta@savba.sk, tatiana.betakova@uniba.sk
+421 2 90149 488
PhDr. Eva Nováková B2-215, VUSAV-259 PRIF UK 02/60296 636
02/60296 178
VU SAV 02/59302 424

eva.novakova@uniba.sk
eva.novakova@savba.sk
+421 2 90149 636
+421 2 90149 178
RNDr. Boris Klempa, PhD. B2-230, VUSAV-257 PRIF UK 02/60296 485
VU SAV 02/59302 465

boris.klempa@uniba.sk
boris.klempa@savba.sk
+421 2 90149 485
RNDr. Martina Labudová, PhD. B2-230, VUSAV-410 PRIF UK 02/60296 485
VU SAV 02/59302 458

virulama@savba.sk,
+421 2 90149 485
Mgr. Soňa Považanová, PhD B2-215, VU SAV- 215 PRIF UK 02/60296 636
VU SAV 02/59302 426

sona.povazanova@uniba.sk
02/90149 636

Technickí pracovníci

  Miestnosť Telefón Nové telefónne číslo e-mail
Andrea Horníková B2-219B a B2-239     andrea.hornikova@uniba.sk
Jana Išová VU SAV 02/59302 426
02/60296 438
+421 2 90149 426
+421 2 90149 438
j.isova@gmail.com
Mgr. Lenka Pechová B2-237 02/60296 483
02/60296 276
+421 2 90149 483
+421 2 90149 276
markova32@uniba.sk

Externí pedagogickí pracovníci katedry bez úväzku na PRIF UK

  Pracovisko-Miestnosť Telefón e-mail
Mikrobiológia      
doc. RNDr. Juraj Ondriska, PhD. HPL 02/20829901 ondriska@hpl.sk
RNDr. Imrich Barák, DrSc. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307 418 a 444 imrich.barak@savba.sk
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 a 421 proksova@vuvh.sk
RNDr. Mariana Cíchová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 cihova@vuvh.sk
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. Virologický ústav SAV-356 02/59302418 viruludo@savba.sk
RNDr. Petr Baldrian, PhD Labolatoř enviromentalni mikrobiologie AVCR, Praha +420296442 315 baldrian@biomed.cas.cz
RNDr. Vojtech Boldiš, PhD. Medirex a.s. 02/20829901 vojtech.boldis@medirex.sk
doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD. Lekárska fakulta UK 02/90119887 vladimira.durmanova@fmed.uniba.sk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU   petra.olejnikova@stuba.sk
doc. Ing. Elena Piecková, PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita 02/59370376 elena.pieckova@szu.sk
RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK 02/60296624 morvova2@uniba.sk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU   svetlana.krystofova@stuba.sk
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59343401 a 421 proksova@vuvh.sk
Virológia      
prof. RNDr. Fedor Čiampor, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-161 02/59302454 virufcem@savba.sk
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virupast@savba.sk
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-418 02/59302404 virusipa@savba.sk
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. VU SAV-154 02/59302404 virukopa@savba.sk
doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370144 a 689 danica.stanekova@zsu.sk
doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. Slovenská Zdravotnícka Univerzita 02/59370777 shubhada.bopegamage@szu.sk
RNDr. Zdeno Šubr, CSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-12 02/59302447 virusubr@savba.sk
RNDr. Jana Dragúňová, CSc. Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Ružinov 02/48234376 dragunova@ruzinov.fnspba.sk
Mgr. Iveta Štibrániová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-259 02/59302425 viruvan@savba.sk
RNDr. Vladena Bauerová, PhD. Ústav molekulárnej biológie SAV 02/59307423 vladena.bauerova@savba.sk
RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-316 02/59302460 viruorav@savba.sk
RNDr. Eva Varečková, DrSc. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-225 02/59302427 viruevar@savba.sk
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej onkológie SAV-4.31, Pavilón A 02/32295138 miroslava.matuskova@savba.sk
Ing. Jana Tomášková, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-260 02/59302421 jana.tomaskova@savba.sk
Mgr. Katarína Polčicová, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-260 02/59302421 virukava@savba.sk
RNDr. Katarína Lopušná, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-318 02/59302434 virulopu@savba.sk
Mgr. Paulína Bartíková, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-317 02/59302425 virupaca@savba.sk
RNDr. Monika Sláviková, PhD. Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV-264 02/ 59302 424 virumona@savba.sk