Doktorandi

  Miestnosť Telefón Nové telefónne číslo e-mail
Odbor Mikrobiológia        
Mgr. Samuel Kendra B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 kendra4@uniba.sk
Mgr. Sára Šardzíková B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 sardzikova2@uniba.sk
Mgr. Ráchel Javorová UMB SAV - - rachel.javorova@gmail.com
Mgr. Daniel Eliáš B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 elias25@uniba.sk
Mgr. Katarína Bilská B2-232 02/60296634 +421 2 90149 634 bilska6@uniba.sk
Mgr. Richard Hodoši B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 hodosi3@uniba.sk,
Mgr. Kristína Andrijková B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 andrijkova2@uniba.sk
Mgr. Jarmila Czucz Varga B2-215 02/60296 636 +421 2 90149 636 vargova301@uniba.sk
Odbor Virológia        
Mgr. Karin Donátová VU SAV-321 02/59302457 donatova3@uniba.sk donatova3@uniba.sk
Mgr. Božena Omasta VU SAV-260 02/59302421 omasta9@uniba.sk omasta9@uniba.sk
Mgr. Ádám Kevély VU SAV-218 02/59302450 kevely3@uniba.sk kevely3@uniba.sk
Mgr. Peresh Yevheniy Yuliy Yevhenovyč VU SAV-365 02/59302432 peresh2@uniba.sk peresh2@uniba.sk, yevheniy.peresh@savba.sk
Mgr. Jana Náhliková VU SAV-218 02/59302444 nahlikova11@uniba.sk nahlikova11@uniba.sk
Mgr. Jozefína Theissová Zoologický ústav SAV - theissovajozefina@gmail.com theissova1@uniba.sk