Doktorandi

  Miestnosť Telefón Nové telefónne číslo e-mail
Odbor Mikrobiológia        
Mgr. Matúš Štefánek B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 stefanek8@uniba.sk
Mgr. Samuel Kendra B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 kendra4@uniba.sk
Mgr. Sára Šardzíková B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 sardzikova2@uniba.sk
Mgr. Magdaléna Rusková UMB SAV   - kapustova44@uniba.sk
Mgr. Ráchel Javorová UMB SAV   - rachel.javorova@gmail.com
Mgr. Daniel Eliáš B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 elias25@uniba.sk
Mgr. Katarína Bilská B2-219 02/60296634 +421 2 90149 634 bilska6@uniba.sk
Mgr. Richard Hodoši B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 hodosi3@uniba.sk,
Mgr. Kristína Andrijková B2-232 02/60296482 +421 2 90149 482 andrijkova2@uniba.sk
Odbor Virológia        
Mgr. Miriam Hancková VU SAV-321 02/59302457 - hanckova2@uniba.sk, miriam.hanckova@savba.sk
Mgr. Karin Donátová VU SAV-321 02/59302457   donatova3@uniba.sk
Mgr. Božena Omasta VU SAV-260 02/59302421   omasta9@uniba.sk
Mgr. Ádám Kevély VU SAV-158 02/59302450   kevely3@uniba.sk
Peresh Yevheniy Yuliy Yevhenovyč VU SAV-365 02/59302432   peresh2@uniba.sk, yevheniy.peresh@savba.sk