Doktorandi

  Miestnosť Telefón Nové telefónne číslo e-mail
Odbor Mikrobiológia        
Mgr. Marek Straka Lekárska fakulta UK 02/59357 584
02/90119 909
- marek.straka@fmed.uniba.sk
Nitin Chandra teja Dadi, MSc. B2-232     nitinteja11@gmail.com
Mgr. Matúš Štefánek B2-232     stefanek8@uniba.sk
Mgr. Samuel Kendra B2-232     kendra4@uniba.sk
Mgr. Sára Šardzíková B2-232     sardzikova2@uniba.sk
Mgr. Magdaléna Kapustová UMB SAV   - kapustova44@uniba.sk
Mgr. Ráchel Javorová UMB SAV   - rachel.javorova@gmail.com
Mgr. Daniel Eliáš B2-232     elias25@uniba.sk
Mgr. Katarína Bilská B2-219 02/60296634 bilska6@uniba.sk  
Mgr. Richard Hodoši B2-232     hodosi3@uniba.sk,
Odbor Virológia        
Mgr. Miriam Mikušová VU SAV-219 02/59302 444 - miriam.kubisova@savba.sk
Mgr. Miriam Hancková VU SAV-321 02/59302 457 - hanckova2@uniba.sk, miriam.hanckova@savba.sk
Mgr. Veronika Sirotňáková VU SAV-258 02/59302 456 - sirotnakova4@uniba.sk, veronika.sirotnakova@savba.sk
Mgr. Inez Romerová Ortizová B2-232     romerova1@uniba.sk
Mgr. Karin Donátová VU SAV-321 02/59302 457   donatova3@uniba.sk
Mgr. Božena Omasta VU SAV-260 02/59302 421   omasta9@uniba.sk