Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výuka 3D modelovania geologických, mineralogických, geochemických a environmentálnych aspektov nerastných surovín

Vizualizácia umiestnenia obsahov Au v prostredí dioritového porfýru (obrázok vľavo) a vizualizácia geochemickej distribúcie Au na lokalite Detva – Biely Vrch (Javorie, Slovensko). Zdroj: www.leapfrog3d.com
Príklad vizualizácie modelu rudného ložiska s vizualizáciou obsahu rudnej suroviny a priebeh vrtov (obrázok vľavo) a príklad modelu žilného ložiska a digitálneho modelu povrchového lomu (obrázok vpravo). Zdroj: www.geovia.com

Súčasťou nášho študijného plánu je výuka 3D modelovania geologických, mineralogických, geochemických a environmentálnych aspektov nerastných surovín, ktoré sú v ponuke aj ako súčasť navrhovaných bakalárskych a diplomových prác. Výuka prebieha v celosvetovo uznávaných geologických programoch LeapfrogGeo  a GEOVIA Surpac™ a GIS programoch s modulom 3D modelovania. Výuka a vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, ktoré zahŕňajú 3D modelovanie a vizualizáciu dát je zameraná na implicitné a explicitné metódy modeloavnia.

Výuka a výskum prostredníctvom implicitných softvérov sú podporované spoločnosťou  ARANZ Geo Limited - Developers of Leapfrog, ktorý nám bezplatne poskytujú licenciu softvéru LeapfrogGeo určenú na výuku a výskum (http://www.leapfrog3d.com/). Leapfrog je popredným 3D geologickým softvérom, ktorý prevádza rýchle geologické modelovanie priamo z dát rôznych formátov. Umožňuje modelovať geologické, štruktúrne, geochemické modelovanie ako aj modelovanie banských priestorov. Tento program je intenzívne využívaný poprednými svetovými prieskumnými a ťažobnými spoločnosťami. 

Na explicitné modelovanie je používaný program GEOVIA Surpac™, ktorý na výuku a výskum používame s podporou spoločnosti Dessault Systems - Developers of GEOVIA Surpac™ (http://www.geovia.com/products/surpac).

Surpac patrí medzi svetovo najpopulárnejšie 3D geologické softvéry. Okrem geoštatistického modelovania geochemických atribútov ložísk a geologických, štruktúrnych a mineralogických aspektov, poskytuje možnosť výpočtu zásob úžitkových zložiek a detailného modelovania povrchových aj podzemných banských diel.