Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ekonomická geológia

Výuka je zameraná na prieskum a vyhľadávanie rôznych typov nerastných surovín (rudy, nerudy, uhľovodíky). V rámci jednotlivých predmetov sú preberané vyhľadávacie kritéria a ložiskové príznaky ako aj prieskumné ložiskové a geochemické metódy. Praktická vyučovanie vyhľadávacích a prieskumných metód je následne realizovaná v rámci terénneho kurzu, ktorého súčasťou je aj výuka banského geologického mapovania. Súčasťou predmetov je aj výpočet zásob (jeho parametre a jednotlivé metódy) a prednášky zamerané na ekonomiku nerastných surovín.

Predmety:

Základy geologického prieskumu a baníctva (1. LS, Bc. Stupeň)
Vyhľadávanie, prieskum a výpočet zásob ložísk nerastných surovín (1. ZS, Mgr. stupeň)
Kurz banského geologického mapovania a metód ložiskového a environmentálneho prieskumu. (1. LS. Mgr.stupeň)
Financovanie výskumu a management projektov (1. ZS, Mgr stupeň)
Ekonomika nerastných surovín (2. ZS, Mgr. stupeň)