Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ložiská nerastných surovín – fosílne palivá (uhlie a ropa a netradičné fosílne palivá)

Geologické podmienky tvorby fosílnych palív, najmä z hľadiska pôvodu z organickej hmoty a tvorby  ložísk uhlia, ropy a zemného plynu , osobitne tradičných a netradičných  surovín  a ich potenciálnych zásob. Obsahom predmetov je tiež informácia o metódach  výskumu a vyhľadávania, hodnotenie kvality a ekonomického významu fosílnych palív ako hlavných energetických surovín. 

Predmety/prednášky:

Ložiská fosílnych palív a iných energetických surovín (2. ZS, Bc. stupeň)
Nerudné suroviny a fosílne palivá Slovenska a okolitých krajín (1. ZS, Mgr. stupeň)
Ložiská sveta (2. ZS, Mgr. stupeň)  

Študijný materiál:

Rojkovič a kol. 2006: Nerasné suroviny
Lintnerová  2009: Ložiská kaustobiolitov: Uhlie a ropa (e-súbor prednášok)
Uhie a ropa sveta (e-súbor prednášok)