Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Školenie prvej pomoci

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

Oznamujem Vám, že školenie prvej pomoci

pre zamestnancov určených pre výkon poskytovania prvej pomoci

(povinnosť vyplýva zo Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP)

sa bude konať:

dňa 18.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č. CH1- 1  AULA.

V prípade, že sa akcie v danom termíne nemôžete zúčastniť,

prosím, kontaktujte ma na kl. 9752 alebo feketeova42uniba.sk

Helena     F E K E T E O V Á
ref. BOZP a PO
tel. 90149752
feketeova42uniba.sk