Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Požiarna ochrana

Informácie o požiarnej ochrane nájdete aj na Sharepointe

Požiarne poplachové smernice [.docx]

Zriadenie ohlasovne požiarov [.doc]

Dôležité telefónne čísla [.docx]

Požiarna identifikačná karta [.doc]

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase [.doc]

Rozmiestnenie megafónov [.xlsx]

Rozmiestnenie hlavných uzáverov [.doc]

Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov [.doc]

Pokyn pri poruche EPS - elektronická požiarna signalizácia [.doc]

Pokyn zváranie [.doc]

Požiarny poriadok pre chemické laboratórium [.doc]

Požiarny poriadok pracoviska Sklad horľavých kvapalín [.docx]

Požiarny poriadok pracoviska Sklad horľavých kvapalín - pod rampou [.docx]

Uskladnenie horľavých kvapalín [.doc]

Zoznam miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru [.doc]

Požiarno - technické charakteristiky horľavých kvapalín a plynov

Sklad horľavých látok

1. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_analyticka_chemia [.docx]

2. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_biochemia  [.docx]

3. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_chemicky_ustav [.docx]

4. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_fyzikalna_chemia [.docx

5. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_organicka_chemia  [.docx

6. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_synkola  [.docx

7. Poziarno_technicke_charakteristiky_PF_zoologia  [.docx]

Uskladnenie horľavých kvapalín [.doc]

Požiarny poriadok pracoviska Sklad horľavých kvapalín [.docx]

Požiarny poriadok pracoviska Sklad horľavých kvapalín - pod rampou [.docx]

Požiarne hliadky pracoviska

Požiarne hliadky pracovísk CH1 a CH2 [.docx]

Požiarna hliadka pracovska Revova [.docx]

Požiarne evakuačné plány

Požiarny evakuačný plán [.docx]

Pavilóny: CH1, CH2, B1, B2, G

Podlažia: +2, +1, 0, -1, -2, -3

Nové požiarne evakuačné plány nájdete na Sharepointe

CH1

CH1/+2.1  CH1/+2.2  

CH1/+1.1  CH1/+1.2   

CH1/0.1  CH1/0.2  CH1/0.3  CH1/0.4

CH1/-1.1  CH1/-1.2.1  CH1/-1.2.2

CH2

CH2/+1.1  CH2/+1.2

CH2/0.1  CH2/0.2

CH2/-1.1  CH2/-1.2   

CH2/-2.1  CH2/-2.2   

CH2/-3.1 

 

B1

B1/+2.1  B1/+2.2  

B1/+1.1  B1/+1.2

B1/0.1  B1/0.2  B1/0.3  B1/0.4

B1/-1.1  B1/-1.2  B1/-1.3  B1/-1.4

B2

B2/+1.1  B2/+1.2

B2/0.1   B2/0.2

B2/-1.1  B2/-1.2

B2/-2.1  B2/-2.2

B2/-3.1 

G

G/+1.1  G/+1.2  G/+1.3  G/+1.4

G/0.1  G/0.2  G/0.3  G/0.4

G/-1.1  G/-1.2  G/-1.3 G/-1.4

G/-2.1  G/-2.2  G/-2.3  G/-2.4

G/-3.1  G/-3.2  G/-3.3  G/-3.4 

Staršie dokumenty:

Elektrická požiarna signalizácia.doc

Samovznietenie horľavých látok a materiálov.doc