Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Riziká pri práci v súvislosti s nebezpečnými chemickými látkami

Manuál

Manuály nájdete aj na Sharepointe PriF UK

Manuály sú prístupné pre zamestnancov PriF UK

Prezentácia chemické látky 2019   [.pdf]   [.pptx]

Prezentácia chemické látky 2018   [.pdf]   [.pptx]

Prezentácia chemické látky 2017   [.pdf]   [.pptx]

Tabuľka chemické látky  [.pdf]    [.docx]

Pozvánka na školenie

Zamestnanci a doktorandi  prichádzajúci pri práci do styku s nebezpečnými chemickými látkami

Informovanie zamestnancov o rizikách súvisiacich s prácou s nebezpečnými chemickými látkami

povinnosť vyplýva zo zákona NV SR č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších zákonov a predpisov, § 10

dňa 10.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1. 

V prípade, že sa akcie v danom termíne nemôžete zúčastniť,

prosím, kontaktujte ma na kl. 752 alebo feketeova42uniba.sk. Ďakujem

Prednášky

Obsahová náplň ročného školenia o CHL  [.doc] alebo [.pdf]

Školenie CHL podla paragrafu 10 zakona o VZ  [.pdf] alebo [.ppt]

Ročné školenie národná legislatíva  [.pdf] alebo [.ppt]

Ročné školenie Právne predpisy EU  [.pdf] alebo [.ppt]