Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Riziká pri práci v súvislosti s expozíciou biologickými faktormi

Školenie

Rok 2018

Manuál pre školenie zamestnancov exponovaných biologickým faktorom   [.pdf]    [.pptx]

Autor: Klenovčanová

Prezentácia biologické faktory 2017  [ .pdf ]  [ .pptx ]

Pozvánka na školenie

Zamestnanci a doktorandi prichádzajúci pri práci do styku s biologickými faktormi

Informovanie zamestnancov o ochrane zdravia zamestnancov

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

(povinnosť vyplýva zo zákona NV SR č. 83/2013 Z.z., § 10)

sa bude konať:

dňa 12.10.2018 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č. CH1-1, pavilón CH1. 

Školiteľka: Dr. Klenovčanová

V prípade, že sa akcie v danom termíne nemôžete zúčastniť, prosím,

kontaktujte ma na kl. 752 alebo helena.feketeovauniba.sk. Ďakujem.