Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Riziká pri práci v súvislosti s expozíciou biologickými faktormi

Manuál

Prezentácia biologické faktory 2018   [.pdf]   [.pptx]

Prezentácia biologické faktory 2017   [.pdf]   [.pptx]

Pozvánka na školenie

Zamestnanci a doktorandi prichádzajúci pri práci do styku s biologickými faktormi

Informovanie zamestnancov o ochrane zdravia zamestnancov

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom  pri práci

(povinnosť vyplýva zo zákona NV SR č. 83/2013 Z.z., § 10)

sa bude konať:

dňa 11.9.2019 v čase od 9.00 hod. v miestnosti č. CH1-1 (Aula), pavilón CH1. 

V prípade, že sa akcie v danom termíne nemôžete zúčastniť, prosím,

kontaktujte ma na kl. 752 alebo feketeova42uniba.sk. Ďakujem.