Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie pre zamestnancov

Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci [.pdf]

Zdroj: časopis Aktuality Zväzu, Odborový zväz školstva a vedy, číslo 1 Marec 2018