Výuka

 

 Katedra molekulárnej biológie zabezpečuje v bakalárskom stupni študijného programu Biológia výučbu základných predmetov z oblasti Molekulárnej biológieBiotechnológií. Zároveň zabezpečuje štúdium magisterského a doktorandského stupňa štúdia v programoch Molekulárna biológia a Biotechnológie.

 

 

 

Štúdijné materiály

 Štúdijné materiály je možné získať z E-learning databázy Moodle