Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Michal Andrezál

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB

Mgr. Nikoleta Babindáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_NiU

Mgr. Marián Baldovič PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9594
02/602 96 594
B2-212

M.Sc. Neha Basheer

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
0.dMLB_NiU

RNDr. Anna Belicová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9724
02/602 96 724
G-29

Mgr. Mário Benko

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_BMC

Ing. Marcela Bieliková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2051
02/602 96 652
B2-220

Mgr. Veronika Bugárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
1.dMLB_UMB

doc. MUDr. Ing. Peter Celec DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 96 594
B2-212

doc. RNDr. Hana Drahovská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9639
02/602 96 639
B2-204
[1] 2 3 4 5 6