Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Nikoleta Babindáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_NiU, denný)

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G-29
Publikačná činnosť

Mgr. Mário Benko

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Marcela Bieliková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 652
Miestnosť
B2-220
Publikačná činnosť

Mgr. Jarmila Bíla

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB/x, externý)

Mgr. Veronika Bugárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_UMB, denný)

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 639
Miestnosť
B2-204
Publikačná činnosť

RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 649
Miestnosť
B2-122
Publikačná činnosť