Kontakty

 

 

Katedra molekulárnej biológie

Prírodovedecká fakulta UK

Ilkovičova 6

84215 Bratislava

Telefonický kontakt: 02/60296454

Email: kmbfns.uniba.sk

Ďalšie informácie nájdete na starej webovej stránke PRIF UK

alebo na Facebook-u