3. Pôvod názvov významných minerálov

Pôvod názvov významných minerálov. Nasledujúce obrázky sú voľným výberom z vedecko-populárnej knižky „Pôvod názvov významných minerálov“. Jedným z jej cieľov je upozorniť na historicky podmienený vzťah medzi geológiou na jednej strane a chémiou a inými prírodnými vedami na strane druhej. Na týchto obrázkoch je kus zeolitového tufu z nášho najvýznamnejšieho ložiska v Nižnom Hrabovci na východe Slovenska. Slovo „zeolit“ je označením skupiny silikátových minerálov. Je odvodené od gréckeho slova zein, značiaceho vrieť, takže sa vlastne jedná o „vriaci kameň“. Názov súvisí so schopnosťou zeolitov zadržiavať vo svojej pórovitej štruktúre vodu, ktorú spätne reverzibilne uvoľňujú počas ohrevu. Unikajúca para pritom vytvára dojem, že kameň vrie. Sorpcia a desorpcia vody je však asi najmenej zaujímavou vlastnosťou zeolitov. Väčšina dôležitých vlastností zeolitov je dôsledkom ich mikropórovitej štruktúry, ktorej zvláštnosťou je, že veľkosť malých pórov sa pohybuje vo veľmi úzkom intervale hodnôt. Pretože únik malého množstva vodných pár zo zeolitov  možno voľným okom spozorovať iba za určitých svetelných podmienok, na obrázkoch boli pary zachytené v podobe kondezátu na studenom skle zrkadla.  

Obrázok uvádzajúci kapitolu „Sorosilikáty“. Názov tejto skupiny silikátov je odvodený od latinského výrazu soro, značiaceho sestru. Tento názov dobre vyjadruje najvýraznejšiu vlastnosť ich štruktúry, ktorá je tvorená dvojicami navzájom viazaných SiO4  tetraédrov. Na tomto obrázku sú dcéry autora tejto galérie. Na rozdiel od SiO4 tetraédrov, ktoré sú identické, veľká podobnosť medzi sestrami na obrázku nie je.  

Úvodný obrázok k časti „Fylosilikáty“. Názov tejto skupiny silikátov je odvodený od gréckeho slova phyllon značiaceho list. Mnoho názvov minerálov je odvodených od slova list, avšak v tomto prípade sa jedná o názov celej skupiny „listových“ minerálov. Názov súvisí s folióznym tvarom väčšiny kryštálov týchto minerálov. Tento tvar je dôsledkom ich vrstevnatej vnútornej štruktúry. Tu možno poznamenať, že väčšina názvov minerálov vznikala v dobe, keď o ich štruktúre nemal nik ani tušenia.

Kamenná šupina. Ilustrácia k názvu lepidolit. Lepidolit už nie je v súčasnosti platný názov minerálu. Týmto názvom sa však stále často označuje bezfarebná, biela, šedivá, žltkastá alebo ružová draselno-lítna sľuda. Jej meno je odvodené z gréckeho slova lepidos, označujúceho šupinu. Lepéros značí  šupinatý a lepos je koža. Z týchto slov je odvodený aj názov lepra. V minulosti sa ním označovala skupina rôznych kožných ochorení vrátane „skutočnej“ lepry (Hansenovej choroby), bakteriálneho ochorenia nervového systému spôsobujúceho rozpad kožných tkanív. Autor tejto stránky zatiaľ príznaky tejto choroby nemá. 

Lazurit, modrý kameň s farbou oblohy. Lazurit (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2 je pekný modrý minerál, ktorého názov vyjadruje práve jeho sfarbenie. Ten je odvodený od arabského slova lazaward  (obloha), alebo perzského lazhuward (modrý).

Akvamarín je transparentná modrá varieta berylu Be3Al2(Si6O18). Názov pochádza z latinského aqua marina – voda mora. Ilustrácia je tak trochu podvodom, pretože hladina na obrázku patrí k petržalskému jazeru Draždiak.

Popoľový kameň. Spodumen je sivý pyroxén. Dostal meno práve podľa jeho sfarbenia, ktoré pripomína popol. Grécky výraz spodumenos, znamená zhorený na popol. Spodumen však môže mať aj atraktívnejšie farby.