Eurobachelor Chemistry Label

Opätovné udelenie známky kvality Eurobachelor Chemistry Label®

Bakalársky študijný program Chémia získal na začiatku roka 2023 opäť certifikát známky kvality Eurobachelor Chemistry Label®.

Certifikát platí pre všetkých študentov chémie s rokom nástupu na štúdium v rozmedzí 2020 - 2028.

Študijný program je zostavený na základe požiadaviek Európskej asociácie univerzít poskytujúcich chemické vzdelanie (ECTN, https://ectn.eu/) pre udelenie známky kvality Eurobachelor Chemistry Label®. Ide o širokospektrálne zastúpenie jednotlivých oblastí chémie a podporných predmetov, ako aj vysokých podiel experimentálnych cvičení.

Eurolabel Award Letter Bratislava EBR   [.jpg]  [.pdf]

Eurolabel Certificate Bratislava EBR   [.jpg]  [.pdf]

Eurolabel Award Letter Bratislava EBR

Eurolabel Certificate Bratislava EBR