Rozvrhy 2014-2015 leto

Oznam pre študentov: Rozvrhy si pohľadajte v AIS

Prístup do portálu AIS https://ais2.uniba.sk

- Rozvrh je dostupný aj v AIS2 v sekcii Rozvrh, aplikácia 009:  je potrebné vybrať záložku Študijný program, zadať skratku študijného odboru, ročník, kliknúť na šípku a oko.

Manuál - rozvrh v AIS

- Predmety, ktoré sa v rozvrhu nenachádzajú, ale študent si ich zapísal,  je potrebné konzultovať s vyučujúcim (viaceré predmety budú nasadené až podľa záujmu študentov).

*******************************************************

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Zoznamy študentov

zoznamy-1.roc.xls

zoznamy-2.roc.xls

zoznamy-3.roc.xls

*******************************************************

Informácie pre externé štúdium

www.humannageografia.sk/externi.php

*******************************************************

Prosím o nahlásenie všetkých zmien v rozvrhu (miestnosť, čas, skupina) do 27.2., aby sme ich mohli zaznačiť do AIS. Vyhneme sa tak kolíziám a nedorozumeniam. Ďakujem.

RNDr. Katarína Danielová, PhD. vedúca rozvrhovej komisie

Všetky zmeny v rozvrhu miestností je potrebné nahlásiť

na emailovú adresu :  danielovafns.uniba.sk

*******************************************************

Rozvrhy nájdete aj na starom webe

http://staryweb.fns.uniba.sk/?rozvrhy-2014-2015-leto