Študentská vedecká konferencia 2018

Ocenení účastníci

Na ŠVK PriF UK 2018 bolo odovzdaných celkom 10 diplomov a 10 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· Magdaléna KONDRCOVÁ „Sací tlak nesaturovaného bentonitu BKT.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie)

· Michaela MATULOVÁ „Sorpcia selénu(IV) a (VI) na syntetický goethit.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov)

· Kristína JANČOVIČOVÁ „Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v rôznych vodných roztokoch.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky)

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· v biologickej sekcii: Zuzana GÁLIKOVÁ „Analýza expresie neuropeptidov ITP a ITPL a ich receptorov u priadky morušovej.“ (Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie, Odd. molekulárnej fyziológie)

· v didaktickej sekcii: Renáta MICHALISKOVÁ „Chápanie problematiky rýchlosti chemických reakcií žiakmi 7. ročníka ZŠ.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky)

· v environmentálnej sekcii: Alexandra FILOVÁ „Odhad efektívnych koncentrácií Ni, Cu a Zn pre rast a fotosyntetické pigmenty riasy Pseudokirchneriella subcapitata.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie)

· v geografickej sekcii: Ľubomír FRANKO „Využitie satelitných snímok Sentinel-2 na mapovanie požiaru Thomas Fire v Kalifornii.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie)

· v geologickej sekcii: Mária ŠEDIVÁ „Avifauna neandertálskej lokality Prepoštská jaskyňa.“ (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie)

· v chemickej sekcii: Martin FORBÁK „Mechanizmus pôsobenia kumarínových inhibítorov v Mycobacterium tuberculosis.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie)

· za najlepší poster: Tibor PEŇAŠKA „Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na stereoselektívny priebeh [2,3]-Wittigovho prešmyku.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie.)

Zborník ŠVK

Zborník ŠVK PriF UK 2018 si môžete stiahnuť na   

https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/

ŠVK PriF UK 2019

ŠVK PriF UK 2019 sa bude konať v utorok 9. 4. 2019. (Pozor, nastala zmena pôvodne avizovaného termínu. Oproti predchádzajúcim ročníkom sa tiež skracuje čas pre podávanie príspevkov, v roku 2019 to bude v termíne 4. 3. - 10. 3.)

Predseda ŠVK

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Associate Professor
Department of Inorganic Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

Fotografia

 

Program ŠVK 2018

Deň konferencie: streda 25. apríla 2018

7:30-9:00
 

Registrácia účastníkov
Vestibul CH1

9:00
 

Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1

9:15-10:00
 

 
 
 

Plenárna prednáška
Aula CH1-1

Paleontológia, veda o starých veciach v novom šate, ale i nálezy plazov v druhohorách Slovenska
Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., Katedra ekológie

10:15-12:45
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

13:00-14:00Posterová sekcia

14:00-15:30
 
 
 
 
 
 

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

16:00-18.00  
 

Spoločenský večer
vestibul B1

Na stiahnutie vo formáte PDF tu