Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát evidencie a správy majetku

Úradné hodiny:

pondelok - piatok: 9.00 - 11.00 hod.

Pracovníci

Darina Ševcová - vedúca referátu
Mgr. Elena Zemanová
Telefón: 60296 687
Miestnosť: pavilón G, číslo dverí 310