Referát evidencie a správy majetku

Úradné hodiny:

pondelok - piatok: 9.00 - 11.00 hod.

Smernice

Smernice dekana, ktoré sa týkajú inventarizácie majetku

Pracovníci

Na prvom mieste je vedúci pracoviska. Potom nasledujú pracovníci v abecednom poradí.

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Darina Ševcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie, Referát evidencie a správy majetku
sam. odborný referent
+421 2 9014 9687
G-310

Mgr. Elena Zemanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie, Referát evidencie a správy majetku
sam. odborný referent
+421 2 9014 2018
G-310