Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Povinné a voliteľné predmety na rigorózne skúšky

Študijný odbor Povinný predmet Voliteľné predmety
Mikrobiológia Všeobecná mikrobiológia Molekulárna biológia a genetika mikroorganizmov, Lekárska mikrobiológia, Priemyselná mikrobiológia
Virológia Všeobecná virológia Molekulárna biológia a genetika vírusov, Všeobecná mikrobiológia, Lekárska virológia