Bakalárské štúdium

Témy bakalárskych prác nájdete v záložkách jednotlivých odborov. V prípade záujmu o vypracovanie bakalárskej práce prosím kontaktujte školiteľa, ktorý vypísal Vami vybranú tému. Telefónne kontakty a mailové adresy nájdete na stránke Pracovníci katedry o úroveň vyššie. Ak sa rozhodnete pre vypracovanie bakalárskej práce na našej katedre, prihláste sa na jednotlivé témy na sekretariáte katedry.