Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárské štúdium

Témy bakalárskych prác nájdete v záložkách jednotlivých odborov. V prípade záujmu o vypracovanie bakalárskej práce prosím kontaktujte školiteľa, ktorý vypísal Vami vybranú tému. Telefónne kontakty a mailové adresy nájdete na stránke Pracovníci katedry o úroveň vyššie. Ak sa rozhodnete pre vypracovanie bakalárskej práce na našej katedre, prihláste sa na jednotlivé témy na sekretariáte katedry.

 

Vážení študenti!

Prímacie pohovory do bakalárskeho štúdia pre odbor: Mikrobiológia a Virológia, sa budú konať v normálnom termíne, t. j. v piatok o 12,30, pretože pohovory nie sú výuka. Tí z Vás, ktorí budú chcieť ísť na pochod, budú braný prednostne, aby ste ho stihli.