Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy pre študentov

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1 i 2 ročníka magisterského štúdia, že ak chcú úspešne zvládnuť štátnice v odboroch mikrobiológia a virológia, musia absolvovať povinne voliteľné predmety z ponuky katedry mikrobiológie a virológie.

Vážení študenti!

Od januára 2017 bude pre Vás prístupná nová stránka kde nájdete všetky potrebné informácie o metódach, ktoré sa využívajú vo virológii. Stránka bude na adrese www.virologicke-metody.sk

INFORMÁCIE K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM - magisterské štúdium

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Potrebné odovzdať na sekretariát KMV: do 14. 5. 2018 (pondelok) do 15,00 hod.

3 ks DP v pevnej väzbe

2x rovnopisy každej z licenčných zmlúv

1x protokol originality z AISu

1x protokol originality z Theses

 Termíny obhajob DP :

VIROLÓGIA: 28. 5. 2018 (pondelok) o 9.00 hod, B2-231

MIKROBIOLÓGIA: 29. 5. 2018 (utorok) o 9.00 hod, B2-231

 Termíny štátnych skúšok :

VIROLÓGIA: 11. 6. 2018 (pondelok) o 9.00 hod, B2-231

MIKROBIOLÓGIA: 12. 6. 2018 (utorok) o 9.00 hod, B2-231

INFORMÁCIE K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM -Bakalárske štúdium

BAKALÁRSKE PRÁCE

 Potrebné odovzdať na sekretariát KMV : do 1. 6. 2018 (piatok) do 15,00 hod.

3 ks BP v pevnej väzbe

2x rovnopisy každej z licenčných zmlúv

1x protokol originality z AISu

1x protokol originality z Theses

 Termíny Bc. štátnych záverečných skúšok :

VIROLÓGIA: 18. 6. 2018 (pondelok) o 9.00 hod, B2-231

MIKROBIOLÓGIA: 19. 6. 2018 (utorok) o 9.00 hod, B2-231