Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy pre študentov

Obhajoby a Štátne Záverečné Skúšky - MIKROBIOLÓGIA

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRÁC - M I K R O B I O L Ó G I A:

INFORMÁCIE K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Potrebné odovzdať na sekretariát KMV :

3 ks DP v pevnej väzbe

2x rovnopisy každej z licenčných zmlúv

1x protokol originality z Aisu

1x protokol originality z Theses

 

Termíny obhajob DP :

VIROLÓGIA: 

MIKROBIOLÓGIA: 

 

Termíny štátnych skúšok :

VIROLÓGIA: 

MIKROBIOLÓGIA:

 

 

BAKALÁRSKE PRÁCE

 Potrebné odovzdať na sekretariát KMV :

do.....

3 ks BP v pevnej väzbe

2x rovnopisy každej z licenčných zmlúv

1x protokol originality z Aisu

1x protokol originality z Theses

 

 Obhajoby BP a záverečné skúšky:

VIROLÓGIA:

MIKROBIOLÓGIA: 

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1 i 2 ročníka magisterského štúdia, že ak chcú úspešne zvládnuť štátnice v odboroch mikrobiológia a virológia, musia absolvovať povinne voliteľné predmety z ponuky katedry mikrobiológie a virológie.

Vážení študenti!

Od januára 2017 bude pre Vás prístupná nová stránka kde nájdete všetky potrebné informácie o metódach, ktoré sa využívajú vo virológii. Stránka bude na adrese www.virologicke-metody.sk