Oznamy pre študentov

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1 i 2 ročníka magisterského štúdia, že ak chcú úspešne zvládnuť štátnice v odboroch mikrobiológia a virológia, musia absolvovať povinne voliteľné predmety z ponuky katedry mikrobiológie a virológie.

Vážení študenti!

Od januára 2017 bude pre Vás prístupná nová stránka kde nájdete všetky potrebné informácie o metódach, ktoré sa využívajú vo virológii. Stránka bude na adrese www.virologicke-metody.sk