Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Zásady prijímacieho pokračovania na magisterskom stupni štúdia v štúdijnom odbore Mikrobiológia a Virológia