Publikačná činnosť pracovníkov katedry

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Larysa Bugyna, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9436
B2-226

Mgr. Jarmila Czucz Varga

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
B2-215, B2-236

Mgr. Jarmila Czucz Varga

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Lucia Černáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9489
B2-227

doc. RNDr. František Golais, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9487
B2-226

Mgr. Richard Hodoši

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
laborant výskumu a vývoja

Andrea Horníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9481
+421 2 9014 9483
B2-237
[1] 2 3