Stará databáza pracovníkov katedry a záznamy publikačnej činnosti

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 436
Miestnosť
B2-226
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Andrijková

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIV, denný)

RNDr. Alexandra Benčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Betinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
technik a laborant v biologických odboro

Mgr. Larysa Bugyna, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Jarmila Czucz Varga

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
B2-215, B2-236
Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (2.dMIV/x, externý)
Miestnosť
B2-215, B2-236
Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
B2-215, B2-236

RNDr. Lucia Černáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 636
Miestnosť
B2-215
Publikačná činnosť