Výročné správy

Výročná správa PriF UK_2023

Hodnotenie vzdelávacej činnosti za AR 2022/2023 [.pdf]

Výročná správa PriF UK_2022 

Hodnotenie vzdelávacej činnosti za AR 2021/2022 [.pdf]

Výročná správa PriF UK_2021 

Správa o pedagogickej činnosti za rok 2021 [.pdf]

Hodnotenie vzdelávacej činnosti za AR 2020/2021 [.pdf]

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2021  [.pdf]

Výročná správa PriF UK_2020

Hodnotenie vzdelávacej činnosti za AR rok 2019/2020 [.pdf]

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020  [.pdf]

Výročná správa PriF UK_2019

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019  [.pdf]

Výročná správa PriF UK_2018

Správa o pedagogickej činnosti za rok 2018 [.pdf]

Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018  [.pdf]

Výročná správa PriF UK_2017

Výročná správa PriF UK_2016

Výročná správa PriF UK_2015

Výročná správa PriF UK 2014

Výročná správa PriF UK 2013

Výročná správa PriF UK 2012

Výročná správa PriF UK 2011

Výročná správa PriF UK 2010

Výročná správa PriF UK 2009

Výročná správa PriF UK 2008

Výročná správa PriF UK 2007

Výročná správa PriF UK 2006

Výročná správa PriF UK 2005

Výročná správa PriF UK 2004

Výročná správa PriF UK 2003

Výročná správa PriF UK 2002

Výročná správa PriF UK 2001

Výročná správa PriF UK 2000

******************************

Legislatíva PriF UK

Výročné správy Univerzity Komenského