Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semináre

2017/11/10 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...10. 11. 2017

10.11.2017 o 11:00 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Malígny melanóm a metastázovanie, prednášajúca Ing. Lucia Demková

2017/11/07 Seminár Veda a výskum v chémii a biochémii v USA...07. 11. 2017

Kedy: 7.11.2017 o 9:50 hod. v miestnosti B2-404, Organizuje Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie v rámci Európskeho týždňa vedy

2017/11/06 Seminár k 65. výročiu Katedry ložiskovej geológie06. 11. 2017

Termín: 6.11.2017 o 13.30 hod. Miesto: Prezentačné centrum J. A. Komenského AMOS, pavilón B1-313, Prif UK

2017/10/20 Odborný seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej...20. 10. 2017

Relativistické kvantovochemické výpočty ako podpora experimentov v oblasti chémie ťažkých a superťažkých prvkov Kedy: 20.10.2017 o 10:00 v Seminárnej...

2017/10/18 Seminár o štandardizovaných geografických názvoch18. 10. 2017

18. októbra 2017 od 9.00 do 12.00 hod. Kde: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), vo veľkej zasadačke na 3.poschodí, Chlumeckého 2, Bratislava.

2017/10/06 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...06. 10. 2017

6.10.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors, prednášajúca Ing. Silvia Schmidtová

2017/10/06 EMBL workshop v Bratislave06. 10. 2017

EMBL = European Molecular Biology Laboratory Kedy: 6. 10. 2017 o 10:00 hod. v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava....

2017/10/05 Seminár Ekologický manažment a revitalizácia...05. 10. 2017

Kedy: 5.október 2017 od 9:00 hod. Miesto konania: PriF UK, prezentačné centrum Amos

2017/06/06 Kuželov seminár - Prof. John F. Atkins06. 06. 2017

Názov prednášky: Translational bypassing and other forms of recoding Kedy: 06.06.2017 o 11:00 hod. Kde: v miestnosti CH1-222

2017/05/26 Odborný seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej...26. 05. 2017

Prednáška: Populácie BŽ oscilátorov a tzv. "quorum sensing." Prednášajúci: Dr. Erik Szabo Kedy: 26. mája 2017 o 10:00 hod. v seminárnej miestnosti katedry...