Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semináre

2018/03/16 Seminár "Prečo hasiči potrebujú Ramanovu...16. 03. 2018

16. marca 2018 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK, Organizuje: Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

2018/03/02 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...02. 03. 2018

02.03.2018 o 13 hod. v miestnosti B1-305 Ako sa zrodil nový produkt herpetických vírusov Doc. František Golais, Doc. Miroslava Šupolíková

2018/01/24 Seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie24. 01. 2018

Superheavy elements: production and investigation of chemical properties, Kedy: 24.01.2018 o 14:00 hod. Kde: v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

2017/12/14 Seminár Prínos 40-ročnej činnosti Katedry...14. 12. 2017

Katedra hydrogeológie, 14.12.2017 o 9:00 hod., Prezentačné centrum AMOS PriF UK

2017/12/12 Seminár na katedre fyzikálnej a teoretickej...12. 12. 2017

Klastrové komplexy přechodných kovů: Fotofyzikální vlastnosti a nové aplikace. 12.12.2017 o 14:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

2017/12/01 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...01. 12. 2017

1.12.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Aktinomycéty, prednášajúci RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

2017/11/24 Kuželov seminár - Mario Spirek24. 11. 2017

Názov prednášky: The dynamics of nucleoprotein filament formed by human RAD51 - DNA recombinase Kedy: 24.11.2017 o 14:00 hod. v miestnosti CH1-222 PriF UK

2017/11/23 Office 365 pre využitie vo vzdelávaní, výskume a...23. 11. 2017

Workshop sa bude konať dňa 23. novembra 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK, v pavilóne B1 miestnosti CPS+ o 15:30 hod.

2017/11/10 Kuželov seminár - Tomáš Doležal, Jihočeská...10. 11. 2017

Názov prednášky: Why is our immune system selfish? Kedy: 10.11.2017 (piatok) o 14 hod. v miestnosti CH1-222 PriF UK

2017/11/10 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...10. 11. 2017

10.11.2017 o 11:00 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Malígny melanóm a metastázovanie, prednášajúca Ing. Lucia Demková