Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semináre

2018/04/10 Chemická show 10. 04. 2018

10.04.2018 o 17:00 hod. v miestnosti CH1-1 PriF UK; Organizuje katedra didaktiky prirodných vied, psychológie a pedagogicky PriF UK

2018/04/10 Patavedecký seminár 10. 04. 2018

v utorok 10.4.2018 o 16.00 hod. v posluchárni CH1-2 na PriF UK

2018/04/06 Podujatie pre chemikov "Meet the Slovak Chemists"06. 04. 2018

06.04.2018 14.00 – 15.15 hod. v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice na FChPT STU; Open meeting with the host and Slovak Chemists.

2018/04/06 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...06. 04. 2018

06.04.2018 o 13 hod. v miestnosti B1-305. Účinnosť polyklonálnej protilátky anti-CR3-RP Ab na biofilm kvasiniek Candida sp. Prednášajúa: RNDr. Jaroslava...

2018/03/16 Seminár "Prečo hasiči potrebujú Ramanovu...16. 03. 2018

16. marca 2018 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK, Organizuje: Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

2018/03/02 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...02. 03. 2018

02.03.2018 o 13 hod. v miestnosti B1-305 Ako sa zrodil nový produkt herpetických vírusov Doc. František Golais, Doc. Miroslava Šupolíková

2018/01/24 Seminár Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie24. 01. 2018

Superheavy elements: production and investigation of chemical properties, Kedy: 24.01.2018 o 14:00 hod. Kde: v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

2017/12/14 Seminár Prínos 40-ročnej činnosti Katedry...14. 12. 2017

Katedra hydrogeológie, 14.12.2017 o 9:00 hod., Prezentačné centrum AMOS PriF UK

2017/12/12 Seminár na katedre fyzikálnej a teoretickej...12. 12. 2017

Klastrové komplexy přechodných kovů: Fotofyzikální vlastnosti a nové aplikace. 12.12.2017 o 14:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

2017/12/01 Odborný seminár na Katedre mikrobiológie a...01. 12. 2017

1.12.2017 o 12:30 hod. v miestnosti B1-307, prednáška Aktinomycéty, prednášajúci RNDr. Ján Kormanec, DrSc.