Semináre

Info Day EMBL (Europen Molecular Biology Laboratory)09. 12. 2019

9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava, z príležitosti trvalého členstva Slovenskej republiky v...

Prednáška Nuclear tRNA export in Trypanosoma brucei22. 11. 2019

22.11.2019 (piatok) o 14:00 v miestnosti CH1-222 PriF UK. Prednáška v rámci Kuželových seminárov

Odborný seminár katedry mikrobiológie a virológie15. 11. 2019

15.11.2019 o 11.15 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1. Diet therapy for metabolic diseases: impact on microbiome "Trans-kingdom interactions in...

Workshop pre inovatívnych učiteľov chémie, fyziky a...11. 11. 2019

11.11.2019 Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie - Laboratórium modernej výučby fyzikálnej chémie Vás pozýva na workshop pre inovatívnych učiteľov chémie,...

Seminár Všetko o zlate na Rozália bani a iné príbehy z...29. 10. 2019

Katedra ložiskovej geológie pozýva na seminár Kedy: 29.10.2019 o 13.00 Kde: AMOS (B-313), PRIF UK

Odborný seminár katedry mikrobiológie a virológie11. 10. 2019

11.10.2019 o 12:20 hod. v miestnosti č.307, pavilón B1. Photodynamic inactivation of MRSA isolates and physico-chemical properties of a new nanomaterial...

Prednáška "A new link between azole resistance pathways in...17. 09. 2019

17. septembra 2019 (utorok) o 11:00 v miestnosti CH1-222 PriF UK. Prednáška v rámci Kuželových seminárov.

Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie01. 07. 2019

Termín konania: 1. júl 2019 Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, CH1-2 Organizuje: Chemická sekcia PriF UK

Fotogaléria, Seminár - Súčasné problémy vo vyučovaní chémie...01. 07. 2019

Na PriF UK sa 1. júla 2019 organizoval pod gesciou chemickej sekcie odborný seminár pre učiteľov chémie.

Vedecký seminár na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie...31. 05. 2019

piatok 31.5.2019 o 13:00 hod Kde: seminárna miestnosť KŽFE B2/433a Prezentácie zahraničných doktorandov Organizuje: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie...