2018/04/06 Podujatie pre chemikov "Meet the Slovak Chemists"

Tentokrát “výberovka“ – predovšetkým pre kolegyne a kolegov chemičky a chemikov.

Tohtoročné zasadanie Byra IUPAC sa uskutoční v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice na FChPT STU v dňoch 6. až 8. apríla 2018.

Výber krajiny, mesta a miesta zasadania vrcholného orgánu IUPAC je aj ocenením prínosu chemikov z danej krajiny k aktivitám IUPAC.

Sekretariát IUPAC na náš podnet zaradil do programu prvého dňa aj „Open meeting with our host and Slovak chemists – Meet the Slovak Chemists“.

Program a pozvánka [.pdf]

Záujemcovia sú vítaní.

Za organizátorov

Milan Drábik, milan.drabikuniba.sk
Katedra anorganickej chémie
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
predseda Slovenského národného komitétu IUPAC.

*******************************************************************

SLOVAK CHEMICAL SOCIETY
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, Slovenská republika
Tel: (+421-2)-5932 5299, tel/fax: (+421-2)-5249 5205
e-mail: schschtf.stuba.sk, URL: http://www.schems.sk

Slovak National Committee of IUPAC
chairman: Assoc. Prof. Milan Drábik, CSc.
e-mail: drabikfns.uniba.sk, Tel: + 421 (0)904 017 463

IUPAC Bureau Meeting, Bratislava, Slovakia, Friday, 6 April – Sunday, 8 Apr 2018

Dear participants to the Bureau meeting,
Dear colleagues,

find the cordial invitation to the Open meeting – Meet the Slovak Chemists,

on Friday, 6 April.

Milan Drabik, chairman of Slovak National Committee of IUPAC.

*******************************************************************

Meet the Slovak Chemists, Open meeting with the host and Slovak Chemists
Chair: Milan Drabik and Richard Hartshorn
FRIDAY, 14.00 – 15.15

Presentations

  • Prof. Anton Gatial, DrSc.; vice-dean of the host University & Faculty: Education and research at the Faculty of Chemical and Food Technology
  • Dr. Igor Lacík,DrSc.; director of the Polymer Institute SAS (on behalf of the President of Slovak Academy of Sciences): Chemical research at the Slovak Academy of Sciences
  • Roman Karlubík, MBA; president of the Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of Slovak Republic: Presentation on the selected aspects of chemical and pharmaceutical industry in Slovakia
  • Presentation of the IUPAC Committee on Chemistry and Industry (speaker and detailed theme TO BE CONFIRMED)
  • Dr. Erik Szabo; member of the Local organising committee of 50th IChO: 50th International Chemistry Olympiad 2018 in Bratislava and Prague: Plans and expectations