2018/04 - Podujatie "Meet the Slovak Chemists"

 

Podujatie pre chemikov

Tentokrát “výberovka“ – predovšetkým pre kolegyne a kolegov chemičky a chemikov.

Tohtoročné zasadanie Byra IUPAC sa uskutoční v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice na FChPT STU v dňoch 6. až 8. apríla 2018.

Výber krajiny, mesta a miesta zasadania vrcholného orgánu IUPAC je aj ocenením prínosu chemikov z danej krajiny k aktivitám IUPAC.

Sekretariát IUPAC na náš podnet zaradil do programu prvého dňa aj „Meet the Slovak Chemists“.

Program a pozvánka [.pdf]

Záujemcovia sú vítaní.

 

Kontakt: Milan Drábik, milan.drabikuniba.sk

Katedra anorganickej chémie PRIF UK

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

predseda Slovenského národného komitu IUPAC.


Meet the Slovak Chemists

Open meeting with the host and Slovak Chemists
Chair: Milan Drabik and Richard Hartshorn
FRIDAY, 14.00 – 15.15

Presentations

  • Prof. Anton Gatial, DrSc.; vice-dean of the host University & Faculty: Education and research at the Faculty of Chemical and Food Technology
  • Dr. Igor Lacík,DrSc.; director of the Polymer Institute SAS (on behalf of the President of Slovak Academy of Sciences): Chemical research at the Slovak Academy of Sciences
  • Roman Karlubík, MBA; president of the Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of Slovak Republic: Presentation on the selected aspects of chemical and pharmaceutical industry in Slovakia
  • Presentation of the IUPAC Committee on Chemistry and Industry (speaker and detailed theme TO BE CONFIRMED)
  • Dr. Erik Szabo; member of the Local organising committee of 50th IChO: 50th International Chemistry Olympiad 2018 in Bratislava and Prague: Plans and expectations