Bc. ŠS pre ZEP – predmety a pokyny

Platí v AR 2019/20


Povinné predmety

  1. Obhajoba bakalárskej práce

Poznámky

(1) Štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

(2) Súčasťou obhajoby bakalárskej práce je jej prezentácia v MS Power Point v trvaní 10 minút. Štandardná veľkosť snímok prezentácie má pomer strán 4 : 3.