Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Globálne problémy životného prostredia

Globálne problémy životného prostredia - PriF.KPl/N-bEXX-116/19, 1-3/L, 2P, 3 kredity

Neustále neudržateľné využívanie prírody a jej zdrojov zaručene vedie k situáciám, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie. Spoločne sa pozrieme na globálne problémy vyplývajúce z ľudských aktivít a na ich reálnu perspektívu. Aká je pravda o klimatickej zmene a ako vplýva na život Európanov? Je súčasný stav a trend biodiverzity naozaj alarmujúci? Je naše jedlo skutočne bezpečné? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky dotýkajúce sa medziiným aj genetického znečistenia (GMO), či znečistenia ako takého (ropa, geochémia miest) sú témami našich prednášok. Dozviete sa zaujímavé informácie o tom ako sa nielen k problematickým ľudským aktivitám stavia legislatíva, či dokonca Európske Univerzity, vrátane tej našej...

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, letný semester – 2-hodinová prednáška týždenne

1. Globálne problémy životného prostredia v skratke (I. Šimkovic, KP)

2. Historické a aktuálne  problémy geohazardov a záťaží v ochrane životného prostredia (Ľ. Jurkovič, KGCH)

3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - vízia a realita (K. Pavličková, KKE)

4. Klimatická zmena a jej dopad na život obyvateľov Strednej Európy (P. Fedor, KEE)

5. Udržateľný spôsob života a zelená univerzita (P. Hanajík, KP)

6. Urbánna geochémia – riziká chemických látok v zložkách životného prostredia mestských aglomerácií (E. Hiller, KGCH)

7. Problémy manažmentu pôvodných a nepôvodných štruktúr krajiny (O. Majzlan, KKE)

8. GMO organizmy: realita verzus fikcia (M. Molnárová, KEE)

9. O potravinovej bezpečnosti alebo ticho pred búrkou (P. Dlapa, KP)

10. Prirodzené a technické aspekty výskytu ropy a uhľovodíkov v životnom prostredí (J. Milička, KCH)

11. Na prahu šiesteho globálneho vymierania (M. Bohuš, KEE)

12. Plenárna diskusia k téme „Globálne problémy životného prostredia“ spojená s výberom tém esejí študentov

Bližšie informácie ako si predmety môžete zapísať získate na študijnom oddelení prif.sofns.uniba.sk