Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Globálne problémy životného prostredia

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, letný semester – 2-hodinová prednáška týždenne

1. Globálne problémy životného prostredia v skratke (I. Šimkovic, KP)

2. Historické a aktuálne  problémy geohazardov a záťaží v ochrane životného prostredia (Ľ. Jurkovič, KGCH)

3. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - vízia a realita (K. Pavličková, KKE)

4. Klimatická zmena a jej dopad na život obyvateľov Strednej Európy (P. Fedor, KEE)

5. Udržateľný spôsob života a zelená univerzita (P. Hanajík, KP)

6. Urbánna geochémia – riziká chemických látok v zložkách životného prostredia mestských aglomerácií (E. Hiller, KGCH)

7. Problémy manažmentu pôvodných a nepôvodných štruktúr krajiny (O. Majzlan, KKE)

8. GMO organizmy: realita verzus fikcia (M. Molnárová, KEE)

9. O potravinovej bezpečnosti alebo ticho pred búrkou (P. Dlapa, KP)

10. Prirodzené a technické aspekty výskytu ropy a uhľovodíkov v životnom prostredí (J. Milička, KCH)

11. Na prahu šiesteho globálneho vymierania (M. Bohuš, KEE)

12. Plenárna diskusia k téme „Globálne problémy životného prostredia“ spojená s výberom tém esejí študentov

Bližšie informácie ako si predmety môžete zapísať získate na študijnom oddelení prif.sofns.uniba.sk