Národné parky sveta

Voliteľný predmet (pre Bc. stupeň)

NÁRODNÉ PARKY SVETA

zimný semester, kód predmetu: N-bEXX-073/13

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s národným parkom, s jeho postavením v medzinárodnom práve, s  históriou vzniku, s jeho nezastupiteľnými funkciami, ktoré plní. Predstavený bude systém chránených území vo vybraných krajinách sveta s ich špecifikami, ďalej budú študenti oboznámení s aktuálnymi problémami v manažmente CHÚ, s akcentom na NP. V závere semestra budú predstavené aktuálne problémy/strety záujmov vyplývajúcimi z využitia NP pre turizmus a základné nástroje manažmentu návštevníkov NP.

TENTO ROK PREHĽADNEJŠIE A JEDNODUCHŠIE KRITÉRIÁ PRE UKONČENIE PREDMETU

Pokiaľ sa zaujímaš o problematiku ochrany prírody, manažment chránených území, turizmus (špeciálne v národných parkoch) alebo Ťa zaujímajú národné parky len preto, že sú to nádherné a jedinečné miesta a chceš sa dozvedieť viac o NP v iných kútoch sveta (Nórsko, Island, USA, Estónsko, Litva, ostrov Madeira...) viac, je to ten pravý predmet pre teba.

No stress, just new people, new experiences & lot of useful information

Leták

Leták   [.jpg]   [.docx]

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
martin.labudauniba.sk
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Landscape Ecology

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

Phone: +421 2 60296589
Fax:   +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657