Ostrovné ekosystémy

Nový voliteľný predmet pre Mgr. Stupeň

zimný semester, kód predmetu: N-mEPM-130/18, vyučujúci: M. Labuda

Náplňou tohto nového predmetu budú ostrovy, ostrovy a ešte raz ostrovy...

  • Podmienky vzniku ostrovov na našej planéte
  • Biodiverzita ostrovov – osídľovanie ostrovov rastlinnými a živočíšnymi druhmi
  • Adaptácia bioty na jedinečné podmienky ostrovov
  • Ekológia ostrovov
  • Problematika ochrany prírody na ostrovoch
  • Aktuálne problémy ostrovných ekosystémov – konkrétne príklady z celého sveta
  • Veeeeeľa fotografií, videí...
  • EXKLUZÍVNE: Prednáškový blok o expedícii MADAGASKAR (endemity, prírodné rezervácie a národné parky...)

Ak sa zaujímaš o ostrovy, ich špecifiká, ochranu prírody a biodiverzity na ostrovoch alebo o vplyv turizmu na ostrovné ekosystémy, je tento predmet tým pravým pre teba.

No stress, just new people, new experiences & lot of useful information

Leták

Leták   [.pdf]   [.jpg]   [.docx]

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
martin.labudauniba.sk
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Landscape Ecology

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

Phone: +421 2 60296589
Fax:   +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657