Environmentálna kriminalita

Nový voliteľný predmet pre Bc. Stupeň

zimný semester, kód predmetu: N-bEXX-108/18,

vyučujúci: M. Kern, R. Hečko, O. Koporec, M. Labuda...

Prednášať budú najmä najlepší odborníci na problematiku environmentálnej kriminality v SR, ktorí sú rešpektovaní aj v zahraničí: pracovníci Prezídia PZ (okrem iného aj absolventi environmentalistiky na PRIF UK).
 
Náplňou tohto nového predmetu bude:

  • Environmentálne trestná činnosť vo svete a v EÚ
  • Vývoj a aktuálna situácia v oblasti environmentálnej trestnej činnosti v SR
  • Analýza trestných činov patriacich do environmentálnej trestnej činnosti
  • Spôsoby páchania environ. trestnej činnosti a motívy jej páchania
  • Formy a metódy odhaľovania a dokumentovania environ. trestnej činnosti
  • Kto sa podieľa na odhaľovaní tejto trestnej činnosti?
  • Prípadové štúdie
  • Terénne ukážky – odhaľovanie a dokumentovanie stôp vybranýchdruhov environ. trestnej činnosti

Máš jedinečnú príležitosť navštevovať predmet, ktorý Ti dá veľa užitočných informácií, a praktických skúseností ... a čo je najlepšie, tieto budeš môcť využiť vo svojej práci po skončení VŠ.

Leták

Leták   [.jpg]  [.docx]

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
martin.labudauniba.sk
Comenius University
Faculty of Natural Sciences
Department of Landscape Ecology

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

Phone: +421 2 60296589
Fax:   +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657